Akreditované semináře
 

Dyscentrum Praha

 
Podpůrná opatření u žáků se SPU.
 
SPU a výuka matematiky (prevence a náprava).
 
Výuka anglického jazyka ve 3. a 4. ročníku ve skupinách se žáky se SPU.
 
Jak efektivně pracovat v hodinách českého jazyka se žáky 2. stupně a studenty SŠ se SPU a poruchou pozornosti.
 
Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků.
 
Čtení baví každého - prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky.
 


PPP UK Teplice

 
Podpůrná opatření u žáků s dysortografií.
 
Podpůrná opatření u žáků s SPU na počátku výuky anglického jazyka.
 
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií.
 
Vliv dyslexie, dysgrafie a dysortografie na výuku matematiky a možnosti nápravy obtíží.
 

 
Home