Soukromá praxe
 

PhDr. Kamila Balharová


 

Centrum rozvoje dětí

Praha 4, Vitošská 5


Konzultace po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu.
 

Nabízené služby

Vstupní diagnostika je založená na dynamické diagnostice ACFS Carol Lidz, kterou adaptovala pro české prostředí Lenka Krejčová, screeningu přetrvávajících primárních reflexů, případně podle potřeby. Trvá 2 hodiny. Cena 3000,-.
Po vstupní diagnostice se rodiče dozví, zda vývoj dítěte ovlivňují nevyzrálé primární reflexy, případně jaké a co se s tím dá dělat. Z dynamické diagnostiky se dozví, jaké strategie lze volit, aby náprava obtíží dítěte byla co nejefektivnější, aby volila strategie, které dítě již používá a které je nutné posilovat nebo vytvářet.
Případné vyhotovení zprávy z vyšetření poskytujeme na vyžádání - cena 1 000,-.
 
Následně podle potřeby nebo na vyžádání lze provést i další diagnostiku:
Diagnostika jazykového vývoje diagnostická baterie je určena pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností předškolních dětí.
Diagnostika čtenářských dovedností pro školní děti bez rozdílu věku.
Test rizika poruch učení - vhodné ve věku 5-6, pokud si nejste jistí, zda vaše dítě nepotřebuje odklad školní docházky.
Dynamická diagnostika LPAD - trvá cca 4 hodiny, cena 5 000 i se zprávou. Mapuje kognitivní dovednosti dítěte ve velkém rozsahu. Jedná se o hloubkovou diagnostiku.
Lze poskytnout i diagnostiku poruch učení, ale vzhledem k tomu, že nejsem jako soukromá osoba školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna), nebudou výsledky uznány školskými zařízeními jako směrodatné pro přiznání jednotlivých podpůrných opatření.
Obrázkový test profesní orientace - trvá cca 1 hodinu, je určen těm, kteří váhají a neví pro jaké povolání mají vlohy. Test napoví, kterým směrem je vhodné uvažovat. Na konci konzultace odejdete i se seznamem povolání, která jsou pro vašeho dospívajícího vhodná, ve kterých je největší šance, že bude spokojený/spokojená.
 

Odborné konzultace a konkrétní nápravné programy

Individuální konzultace a programy trvají obvykle hodinu (50 - 55 minut).
Cena za 1 hodinu je 900,-
 
Nabídka programů:
Neurovývojová stimulace primárních reflexů.
Maxík - příprava na školní docházku.
KUPOZ - pro děti s ADHD, program zaměřený na pozornost a práci se sebevědomím dítěte.
Ropratem - pro žáky s ADD, zvyšování pracovního tempa.
KUMOT - rozvoj motorických schopností dítěte.
KUPREV - příprava dítěte na školní docházku, od 4 let dítěte.
Feuersteinovo instrumentální obohacování - individuálně i skupinově.
Já na to mám program určený pro jedince s dyslexií na střední škole.
 

 
Home